לילה טוב מתרחב ואתם מרוויחים
​הודעה חשובה ליצואנים וליבואנים
פיילוט להרחבת מיזם ׳לילה טוב׳
משרד התחבורה וחברת נמלי ישראל מבצעים פיילוט במסגרתו הורחבו שעות הזכאות למענק כספי ליצואנים וליבואנים, בעבור שינוע מכולות מלאות אל הנמלים ומהם כמפורט מטה.
מיזם 'לילה טוב' מתבצע בראשות משרד התחבורה וחברת נמלי ישראל ובשיתוף
עם חברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד ומועצת המובילים והמסיעים.
המיזם תורם למיצוי מרבי של תשתיות הנמל בכל שעות היממה, מעניק יתרון תפעולי
ליצואנים וליבואנים, ותורם לצמצום של צי המשאיות ולקיצור זמני סבב הובלה. 
בנוסף המיזם תורם לכלל הציבור, הודות להפחתת עומסי התנועה ביום ובהתאמה
הפחתה בזיהום אוויר בצירי התנועה.