הלמן-אלדובי P2P קרן השקעות בשמה הרשמי הלמן-אלדובי איי2פ1, שותפות מוגבלת. המידע במסמך זה הינו מידע תמציתי שנועד להסב את תשומת הלב בלבד ואינו מהווה הצעה לרכישה או מכירה של יחידות השתתפות של הקרן, כמו כן המידע במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם. בנוסף, על כל אדם המבקש לקבל מידע מלא ביחס לני"ע של השותפות לעיין בפרסומי השותפות המפורסמים באתר הפרסומים של רשות ניירות ערך לחץ כאן >> אין בנתונים במסמך זה כדי להוות מידע מלא לקבלת מידע מלא, יש לעיין בכל פרסומי השותפות. אין בנתונים במסמך זה כדי להבטיח תשואה כלשהי בעתיד ואין בנתונים המפורסמים במסמך זה כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד, לרבות סיכון לאובדן ההשקעה. אופן חישוב התשואה חישוב פשוט והינו כמפורט בסעיף 2.3.4 לתשקיף, יודגש כי התשואה שחושבה הינה לאחר ניכוי עלויות לרבות דמי ניהול ודמי הצלחה ולפני ניכוי מס במקור. ההשקעה עלולה להיות כרוכה בסיכונים שונים כמפורט בכריכת תשקיף הקרן (כגון סיכונים מקרו-כלכליים המושפעים מהכלכלה העולמית על שוק הלוואות ה-P2P וכן סיכונים הנובעים מהעובדה שההלוואות אינן מובטחות בבטוחות). לעיון בתשקיף הקרן, לרבות הסיכונים הכרוכים בהשקעתה  לחץ כאן >> 
אין בקבלת ההיתר מטעם רשות ניירות ערך כדי להעיד על טיבה או איכותה של ההשקעה. כתובת השותפות- רח' הרוקמים 26 , חולון 5885849.